Nieuwe dubbele master is 'unieke opleiding op het gebied van grensoverschrijdend insolventierecht'. Met een toelichting van prof. mr. P.M. Veder

Michael Veder
Prof. mr. P.M. Veder is sinds 1 september 2012 als hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het Insolventierecht, verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Per 1 september 2014 biedt de faculteit in samenwerking met Nottingham Trent University een nieuwe en unieke dubbele master Insolvency Law aan. Hoogleraar Insolventierecht Michael Veder is nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma. Hij noemt de nieuwe master een ‘unieke kans’ voor studenten om zich te ontwikkelen tot specialist in het (grensoverschrijdend) insolventierecht.

‘Unieke opleiding op het gebied van grensoverschrijdend insolventierecht’

De dubbele master is volgens Veder uniek omdat het de mogelijkheid biedt om in één jaar twee master- titels te behalen: naast een mastertitel in Nijmegen behalen studenten ook een LL.M degree ‘Corporate and Insolvency Law’ aan de Nottingham Trent University. Wat het programma nog specialer maakt is dat de Nijmeegse studenten samen met studenten uit Nottingham in het eerste semester aan de Radboud Universiteit in een volledig Engelstalig programma worden ondergedompeld voordat ze een semester in Nottingham gaan studeren. In Engeland draaien de studenten het tweede semester mee in het Engelse programma. Een mooie uitdaging, volgens Veder.
De banden tussen de Nijmeegse rechtenfaculteit en Nottingham Law School bestaan al enige tijd. Samenwerking vindt ook plaats tussen het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in Nijmegen en het Centre for Business and Insolvency Law in Nottingham. Beide instituten zijn internationaal gezien toonaangevend in onderzoek en onderwijs op het gebied van insolventierecht. En beide faculteiten zijn praktijkgericht. Dit uit zich onder meer in het feit dat het onderwijs zelf gerelateerd is aan de praktijk en dat het onderwijs mede gegeven wordt door docenten uit de praktijk. “Wij constateerden dat er nergens ter wereld een vergelijkbare opleiding als deze dubbele master bestaat”, zegt Veder. “En dat is eigenlijk vreemd, want er is in de praktijk behoefte aan mensen met diepgaande kennis op het gebied van het rechtsvergelijkende en internationale insolventierecht. Deze master dicht het gat tussen theorie en praktijk door specialisten op het gebied van het internationale en rechtsvergelijkende insolventierecht af te leveren. Een unieke opleiding dus.”

Studieprogramma
Het intensieve, geheel Engelstalige, studieprogramma duurt een jaar en telt 81 EC*. Nijmeegse studenten volgen de master samen met Britse en andere internationale studenten. Het programma gaat in september 2014 van start in Nijmegen met vier modules op het gebied van Internationaal en Europees recht: European Competition Law, Advanced Notions of EU Law, European External Relations Law en Principles of Finance and Secured Transactions. Voor studenten Nederlands recht kan ook een vak uit de masterspecialisatie Burgerlijk recht worden ingebracht. Met deze uitstekende basis vertrekken de studenten het tweede semester naar Nottingham, waar ze de volgende vakken volgen: Cross-Border Insolvency Law, Business Structures and Insolvency in the EU en Corporate Rescue. Gedurende het hele jaar worden de cursussen Research Methodology and Comparative Law en Comparative Workout Strategies and Cross-Border Issues in Insolvency online aangeboden. De master wordt afgesloten met een scriptie (thesis) die wordt begeleid door zowel een Nederlandse als een Britse docent.
Studenten krijgen twee diploma’s: het masterdiploma European Law met civiel effect van de Radboud Universiteit Nijmegen (voor studenten die de bachelor European Law School hebben gevolgd), of het masterdiploma Nederlands recht (voor studenten die de bachelor Rechtsgeleerdheid hebben gevolgd**) en de LL.M degree Corporate and Insolvency Law van de Nottingham Trent University. Met dit studieprogramma verkrijg je een flinke voorsprong op de arbeidsmarkt, met name bij advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in (internationaal) insolventierecht.

Kosten en inschrijving
Het collegegeld bedraagt € 4.850. Voor meer informatie en inschrijving: kijk op www.ru.nl/rechten of neem contact op met het International Office van de faculteit: internationaloffice [at] jur.ru.nl.

* Onder voorbehoud van goedkeuring van het programma en de toelatingsvereisten
** Onder voorbehoud van OER-wijziging