Van jurist tot bankier

Arjan Nijmeijer
Mr. B.A. Nijmeijer heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Na een rechtenstudie zullen vele jonge meesters zich in de eerste plaats richten op de juridische
functies in de advocatuur, het bedrijfsleven of de overheid. Na mijn afstuderen heb ik ook een baan als jurist overwogen, maar ik heb uiteindelijk een andere stap gezet: ik heb besloten om bankier te worden. In dit artikel zal ik uiteenzetten hoe die keuze tot stand is gekomen en wat die keuze mij tot nog toe heeft gebracht.

Na het afstuderen
Na mijn afstuderen ben ik in eerste instantie begonnen bij een financiële instelling als verzekeringsadviseur. Niet iets voor de rest van mijn leven, maar een solide basis van waaruit ik kon gaan solliciteren op een échte baan, een carrière. Deze sollicitaties richtten zich op de advocatuur, waarin ik ook tijdens mijn studie met veel plezier stage had gelopen, maar ook op het bankwezen waar ik tijdens mijn studie werkzaam was geweest. Ook dit was een positieve
ervaring voor mij. Op enig moment kwamen deze beide keuzemogelijkheden op een kruispunt. Er waren twee sollicitatieprocedures waarin zowel de advocatuur als het bankwezen mij gelijktijdig een kans boden. Na een week de voor- en nadelen overwogen te hebben, heb ik de knoop doorgehakt. De beslissing was genomen; ik zou trainee worden bij Rabobank.

Waarom naar een bank en niet aan de slag als advocaat? Een groot en complex bedrijf als een bank heeft een veelheid aan functies en afdelingen. Dit betekent dat er voor de toekomst ook veel mogelijkheden zijn om verschillende functies uit te oefenen. Het werk binnen een bank bevat veel juridische componenten, maar ook heel veel andere. Ik wilde me met meer bezighouden dan slechts met het juridische component. De veelzijdigheid van de kennis en vaardigheden die je gebruikt bij een bank spreekt mij erg aan.

Ik ben binnen de bank begonnen met een traineeship. Dit traineeship is zo vormgegeven dat je in de eerste instantie binnen de lokale Rabobank alle facetten te zien krijg. Daarnaast volg ik een ontwikkelingstraject, waarbij mijn vaardigheden worden gecoacht. Tevens ben ik veel bezig met inhoudelijke opleidingen. In mijn geval zijn de bedrijfseconomische/financiële opleidingen waar de
focus ligt. Als jurist heb je hier natuurlijk minder kaas van gegeten dan een econoom of een bedrijfskundige. Na deze periode, waarin ik alle onderdelen van de bank heb mogen meemaken, ben ik naar het segment gegaan waarvoor ik al mijn voorkeur had uitgesproken. Dat was de afdeling Bedrijven. Op deze afdeling word ik op dit moment opgeleid.

Werkzaamheden
In mijn huidige werkzaamheden ben ik samen met mijn team verantwoordelijk voor de klantbediening van de MKB-klanten. Dit betekent dat ik voor klanten aanspreekpunt ben en dat ik me bezig houd met onder andere leaseaanvragen, financieringen van bijvoorbeeld grond- of
werkkapitaal en zaken op het gebied van het managen van handelsrisico’s. Ook houd ik me bezig met het beoordelen van compliance risico’s ten aanzien van klanten. Compliance is het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor banken is het belangrijk dat klanten zich houden aan weten
regelgeving, bijvoorbeeld de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Hierin heeft de bank onder andere een verantwoordelijkheid in het voorkomen van witwassen. Grote contante stortingen binnen bepaalde branches kunnen duiden op witwassen,
maar dit is natuurlijk niet altijd het geval. Dit zijn risico’s die door mij onderzocht worden. De verscheidenheid aan taken en de samenwerking tussen de verschillende rollen maken dat ik het werk erg boeiend vind.

Voordelen van de rechtenstudie
Veel bancaire vraagstukken zijn een samenspel tussen economische en juridische vraagstukken. Bij een financieringsaanvraag is het van belang of de lening terugbetaald kan worden, maar ook of er mogelijkheden zijn om zakelijke of persoonlijke zekerheden te vestigen. Wat is de positie van de bank als een klant in staat van faillissement komt? Mag een dochtervennootschap zich zonder meer aansprakelijk stellen voor de schuld van de moedervennootschap? Ik heb daarbij zeker profijt van mijn opleiding en met name van mijn afstudeerrichting Ondernemingsrecht. Vakken als Ondernemingsrecht, Financieel recht, Contractenrecht, Goederenrecht en Faillissementsrecht hebben absoluut een toegevoegde waarde. Daarnaast heeft de studie bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn analytisch vermogen, wat bij mijn werkzaamheden zeker van pas komt.

Slot
Al met al zijn de eerste anderhalf jaar van mijn traineeship boven verwachting positief en uitdagend geweest. Binnen de Rabobank zijn er voor mij genoeg doorgroeimogelijkheden binnen de afdeling waar ik nu zit, en daarnaast ook andere uitdagende functies buiten een commerciële
afdeling. Van jurist tot bankier: een uitstekende keuze!