Consequenties van de Turkije-deal voor asielzoekers in Griekenland

Prof. mr. A.B. Terlouw en mr. dr. K.M. Zwaan
Prof. mr. Ashley Terlouw is hoogleraar Rechtssociologie en voorzitter van de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht Mr. dr. Karin Zwaan is onderzoeker bij de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

1. Inleiding
Volgens de Griekse Asielservice zijn op het moment in Griekenland 61570 asielverzoeken in behandeling. De meeste asielzoekers verblijven daar onder erbarmelijke omstandigheden. Het is evident dat Griekenland niet in staat is om al deze asielzoekers de asielprocedure en opvang te bieden waartoe het op grond van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS), het Vluchtelingenverdrag (VV), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het EU Grondrechtenhandvest is verplicht. In dit artikel gaan wij na wat de rechtpositie van asielzoekers in Griekenland precies is en wat daarvan in de praktijk terechtkomt. Ten behoeve van de context zullen we eerst kort ingaan op de zogenaamde Turkije-deal en de status daarvan omdat deze deal mede ten grondslag ligt aan de problemen voor Griekenland.

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen