De rol van de externe accountant in het kader van het bestuur en toezicht bij beursvennootschappen

Mr. drs. L. in ’t Veld
Mr. drs. Lars in 't Veld is als promovendus verbonden aan het Van der Heijden Instituut, onderzoekscentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen. Het promotieonderzoek van Lars in 't Veld richt zich op de rol van de externe accountant binnen het bestuur en toezicht bij beursvennootschappen. Daarnaast is hij werkzaam bij een advocatenkantoor te Amsterdam.

Door de redactie van Actioma heb ik me laten vertellen dat u wellicht wat minder bekend bent met het jaarrekeningenrecht. Artikelen waarin ondernemingsrechtelijke themata worden behandeld, zouden het daarentegen “altijd goed doen”. Een artikel over een groot Nederlands(e) bedrijf(sovername) of een wat algemener artikel over het jaarrekeningenrecht, was dan ook de suggestie. “Ik combineer wel wat dat past binnen beide thema’s,” heb ik vervolgens – tot mijn grote schrik – aan de redactie toegezegd, om daarop te laten volgen: “en dan zullen we zien of ik het enthousiasme voor het jaarrekeningenrecht een beetje aangewakkerd krijg.” Welnu, daar gaan we dan.

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen