Het spanningsveld tussen technologie en grondrechten

Inge Bakker
Inge Bakker is bachelorstudent Rechtsgeleerdheid en lid van de Sponsor- en Promotiecommissie van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.

1. Inleidend
In de huidige maatschappij is de rol van techniek niet te onderschatten. Op steeds meer gebieden is de techniek de mens gaan vervangen. Waarbij vroeger de caissière achter de kassa nog volledige productcodes uit haar hoofd moest kennen, is de caissière in enkele supermarkten in Nederland al volledig vervangen door zelfscankassa’s. Deze trend zien we door de gehele samenleving terug: de machine en de techniek maken het de mens gemakkelijk en comfortabel. Het is daarom geen vreemde gedachte dat het recht ook steeds meer te maken gaat krijgen met de invloed van techniek. Er bestaan al vele handige zoekmachines die het mogelijk maken om in een handomdraai toegang te verkrijgen tot een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijke juridische bronnen. De ontwikkeling gaat echter verder dan dat. Steeds meer en steeds vaker wordt in de huidige maatschappij gebruik gemaakt van technologieën gedreven door algoritmes. Hierbij moet worden gedacht aan Big Data, het Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie. Drie technologieën waarbij de gemiddelde mens geen flauw benul heeft van de werking. Deze sterke ontwikkeling op het gebied van technologie brengt struikelblokken, vragen en uitdagingen met zich mee. Deze bijdrage wordt daarom specifiek toegespitst op de invloed van deze technologieën op onze grondrechten. Wat betekent het voor onze grondrechten als deze technologieën op grote schaal toegepast gaan worden?

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen