De impact van de Brexit op VK corporate governance: een absoluut mysterie

Romano Graves
Romano is masterstudent Fiscaal recht en daarnaast is hij vicepresident academische activiteiten bij ELSA Nijmegen.

De gehele Brexit-situatie wordt enkel omringd door onduidelijkheid en onzekerheid. Wie niet op het uur het nieuws bijhoudt, kan alle ontwikkelingen in dit kader niet bijbenen. Ook in de literatuur wordt volop geanticipeerd op de gevolgen van de Brexit.(1) In “Brexit en Internationaal privaatrecht” heeft Van Dongen het bijvoorbeeld over mogelijke gevolgen van de Brexit in het licht van het Internationaal Privaatrecht. (2) Dit artikel gaat over de mogelijke gevolgen die de Brexit kan hebben voor het corporate governance systeem in het Verenigd Koninkrijk (VK) (hierna: VK CG-systeem). Er wordt met name ingegaan op de vraag of als gevolg van de Brexit noodzakelijkerwijs wettelijke wijzigingen zullen moeten worden doorgevoerd in het VK CG-systeem.
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, worden de volgende sub-vragen behandeld: Heeft het EU-recht significante invloed op het VK CG-systeem? Wat is de verhouding tussen het EU-recht en het VK-recht, waar het VK CG-systeem deel van uitmaakt, voor en na de Brexit? Welke zijn de meest besproken mogelijke veranderingen als gevolg van de Brexit in het VK CG-systeem? Zullen deze veranderingen noodzakelijkerwijs doorgevoerd dienen te worden in het VK CG-systeem? Voorts ligt de focus ter concretisering op de harde Brexit en diens tegenhanger, de Noorwegen-optie. Allereerst wordt ingegaan op de invloed van het EU-recht op het VK CG-systeem (§2), waarna de verhouding tussen deze twee wordt besproken (§3). Ten derde worden de meest opmerkelijke veranderingen in het VK CG-systeem als gevolg van de Brexit belicht (§4). Ten vierde wordt afgesloten met een conclusie en een specifiek antwoord op de hoofdvraag (§5).

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen.