Modernisering van het faillissementsrecht

Oruç Celik
Oruç Celik is masterstudent Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit en is actief bij de studentorganisatie NSO Eques.

De Faillissementswet (Fw) dateert uit 1893. Eens in de zoveel tijd zijn wetten toe aan onderhoud. Teneinde dat onderhoud te realiseren is in 2017 door minister Blok het voorstel ‘’Wet modernisering faillissementsprocedure’’ ingediend. Deze wet is op 1 januari 2019 in werking getreden. De wet maakt onderdeel uit van het programma ‘’Herijking faillissementsrecht’’ (moderniseringspijler).(1) Het hoofddoel van deze wet is ‘’de faillissementsprocedure te moderniseren, om daarmee de afwikkeling van een faillissement transparanter en efficiënter te maken’’.(2) Daartoe voorziet de wet in enkele maatregelen. In dit artikel ga ik in op de faillissementsprocedure (§ 2), het wetsvoorstel (§ 3), de doorgevoerde wijzigingen (§ 4) en het commentaar op de nieuwe wet (§ 5).

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen.