Een overzicht van de ontwikkeling van de beurs-BV: een bijzondere vennootschapsvorm

Anne Liza Verhagen
Anne Liza Verhagen is masterstudente Ondernemingsrecht en tevens lid van Team Update van NSO Eques.

Op 9 juni 2017 is de Richtlijn 2017/828 (hierna: ‘herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn’) aangenomen. Met deze richtlijn heeft de Europese Commissie beoogd om een effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen te bevorderen. In Nederland is op 1 december 2019 een groot deel van de wet ter implementatie van deze richtlijn (hierna: ‘Implementatiewet’) in werking getreden. De Implementatiewet wijzigt onder andere Boek 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘Burgerlijk Wetboek’) en de Wet op het financieel toezicht (hierna: ‘Wft’). Opvallend aan één van de in Boek 2 BW doorgevoerde wijzigingen is dat de wetgever de beurs-BV eindelijk helemaal lijkt te verwelkomen in het vennootschapsrecht. De wetgever heeft namelijk artikel 2:187 BW opgenomen als schakelbepaling om een groot aantal regels van het recht voor beurs-NV’s ook van toepassing te verklaren op het recht dat geldt voor de beurs-BV. Dit is opmerkelijk omdat de beurs-BV een relatief bijzonder fenomeen is en (tot nu toe) nauwelijks voorkomt. Fastned B.V. heeft sinds 2016 al wel een notering aan de gereglementeerde markt van Nx’change als beurs-BV , maar verder lijkt de beurs-BV – op een aantal kleine noteringen aan alternatieve handelsplatformen na – niet erg in trek. Wordt met de schakelbepaling het gat tussen de beurs-NV en de beurs-BV eindelijk gedicht? En bij welke onderwerpen blijven discrepanties tussen de twee vormen van beursvennootschappen bestaan?

In deze bijdrage ga ik in op de komst van de beurs-BV in 2012 (paragraaf 2), zet ik de verschillen tussen de beurs-NV en de beurs-BV uiteen (paragraaf 3) en behandel ik de nieuwe situatie als gevolg van de met de Implementatiewet doorgevoerde wijzigingen (paragraaf 4). Ik sluit af met een samenvatting en enkele voorlopige conclusies (paragraaf 5).

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen.