Tags: 

Maak kennis met...

Simone van Schaik
Secretaris bij Vereniging Rozon

Allereerst zou ik graag namens het bestuur van Vereniging Rozon willen zeggen
dat wij erg verheugd zijn dat wij zijn benaderd om een stuk te schrijven voor Actioma.
Vereniging Rozon is dit collegejaar druk bezig meer bekendheid te genereren en dit is daar een mooie aanvulling op.

Over ons
Vereniging Rechtswinkel Overleg Zuid Oost Nederland (Rozon) is het overkoepelend orgaan van rechtswinkels in de regio Zuidoost/Nederland. De vereniging is opgericht als reactie op een rapport van een door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingestelde commissie. Deze commissie heeft onderzocht op welke manier de faculteit een bijdrage zou kunnen leveren aan het werk van rechtswinkels. Op 15 juni 2000 zijn de statuten opgesteld en werd de vereniging Rechtswinkel Overleg Zuid Oost Nederland een feit. Vereniging is een vereniging in bloei en groeit dan ook elk jaar weer. Momenteel zijn er maar liefst 20 rechtswinkels bij Rozon aangesloten.

Onze missie
Vereniging Rozon komt op voor de belangen van rechtswinkels en de bij hen aangesloten rechtswinkeliers. Daarnaast vormt zij een schakel tussen de rechtswinkeliers onderling en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De missie van Vereniging Rozon is het verbeteren van kwaliteit van rechtswinkels, zorg dragen voor onderlinge binding en het vergroten van bekendheid van het rechtswinkelwerk. Dit doet Rozon onder andere door middel van het verstrekken van subsidies ten behoeve van de promotie van de rechtswinkels. Op deze manier hebben zij wat extra middelen om hun rechtswinkel op de kaart te zetten.
In de afgelopen decennia is het werk van rechtswinkels een onmisbare voorziening geworden in de maatschappij. Vereniging Rozon steunt rechtswinkels in hun ontwikkeling door de mogelijkheid van kennisverbreding voor medewerkers te bieden. Dit doet zij onder andere door het organiseren van lunchlezingen en cursussen omtrent een breed scala aan rechtsgebieden, geleid door advocaten en andere experts. Het gaat daarbij vaak om rechtsgebieden die veelal aan bod komen bij het rechtswinkelwerk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het huurrecht, het arbeidsrecht en het personen-en familierecht. Daarnaast heeft Vereniging Rozon afgelopen jaar een discussieavond georganiseerd, speciaal voor de bestuurders van de rechtswinkels. Hiermee hebben wij beoogd een platform te creëren waar de rechtswinkels zelf van elkaar kunnen leren. We hebben verschillende onderwerpen besproken, zoals de organisatie en de promotie van de rechtswinkels. Ook organiseert de vereniging jaarlijks verschillende informele activiteiten om de rechtswinkeliers van verschillende rechtswinkels met elkaar in contact te brengen. De jaarlijkse Pubquiz is dan ook een van de drukst bezochte activiteiten van het collegejaar.
Een ander belangrijk doel dat Vereniging Rozon voor ogen heeft, is de rechtswinkeliers kennis laten maken met verschillende arbeidsmogelijkheden. Zo gaat zij jaarlijks op bezoek bij diverse advocatenkantoren. Dit jaar hadden we het genoegen De Kempenaer Advocaten te bezoeken. Op deze manier kunnen wij de rechtswinkeliers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de advocatuur. Daarnaast komt EIFFEL ieder jaar op bezoek om een lezing te verzorgen over hun
werkzaamheden en om te laten zien welke mogelijkheden er zijn voor
rechtenstudenten buiten de advocatuur. Wij vinden het erg belangrijk dat
rechtswinkeliers zich kunnen voorbereiden op een mooie carrière na hun studietijd.
Het is ons streven daaraan bij te dragen.

Wat trekt Vereniging Rozon aan het recht

Wat het bestuur van Vereniging Rozon trekt aan het recht is dat het recht iedereen raakt. Iedereen heeft er op enig moment mee te maken. Dat zie je ook goed terug in het rechtswinkelwerk. De spreekuren worden druk bezocht door verschillende soorten mensen. Deze mensen krijgen ook te maken met allerlei soorten problemen. Het is daarom ook maar goed (en logisch) dat er zo veel rechtswinkels bestaan. De rechtswinkel vormt namelijk voor veel mensen het eerste contact en het eerste aanspreekpunt wanneer zij op zoek zijn naar een antwoord op hun juridische vraag. Het is laagdrempelig, mede doordat het advies gratis verleend wordt door enthousiaste rechtenstudenten. Het recht moet toegankelijk zijn voor iedereen en de rechtswinkels en de rechtswinkeliers dragen daar hun steentje aan bij!
Op 15 juni 2020 heeft Vereniging Rozon haar vierde lustrum mogen inluiden! Een prachtige mijlpaal waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Het rechtswinkelwerk is in de afgelopen twintig jaar niet alleen onmisbaar geworden in de maatschappij, maar ook in de studieloopbaan van veel rechtenstudenten. Wij verwachten niet dat het rechtswinkelwerk snel ten einde loopt. Het lijkt ons dan ook een gegeven dat Vereniging Rozon nog vele jaren mee zal gaan.