Dividenduitkering in tijden van Corona

Daphne Meijers en Anouk Diepeveen
Daphne Meijers is masterstudent Ondernemingsrecht en Burgerlijk recht en is actief bij studentenorganisatie NSO Eques en Stichting Wetswinkel Nijmegen. Anouk Diepeveen is masterstudent Notarieel recht en Fiscaal recht. Tevens is zij Teamcaptain van Team Update van NSO Eques.

Het is maart 2020 als Nederland te maken krijgt met een virus dat niet alleen de volksgezondheid treft, maar ook impact heeft op het bedrijfsleven. Zo werd in korte tijd de aandelenbeurs hard geraakt en moest de spoedwet voor digi- tale aandeelhoudersvergaderingen zorgen dat de besluitvor- ming niet stil zou komen te liggen. Een groot punt van dis- cussie hieromtrent vormt daarnaast het al dan niet uitkeren van dividend. In mei gaf BMW te kennen - ondanks de crisis - 1,65 miljard euro aan dividend uit te keren aan de aandeel- houders.1 Ook DWS Group, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, houdt vast aan de dividenduitkering.2 Op het uitkeren van dividend in deze tijd is veel kritiek geuit. Het argument is dat uitkering ten tijde van een pandemie en een mogelijke economische crisis ethisch onverantwoordelijk is, met name wanneer een onderneming tegelijkertijd financiƫle steun van de overheid ontvangt.
De wereld bevindt zich door de coronacrisis in een uitzonder- lijke toestand. In deze bijdrage zullen wij dieper ingaan op de gevolgen van de coronacrisis voor het dividendbeleid van ondernemingen, waarbij het accent ligt op de BV. Hierbij gaan wij in op de vraag of het nog gepast is om dividend uit te keren, nu door de komst van het coronavirus een economi- sche crisis dreigt. Allereerst schetsen wij het wettelijk kader van dividenduitkering (paragraaf 2), vervolgens bespreken wij de NOW-regeling (paragraaf 3), en gaan wij in op de maat- schappelijke zorgvuldigheid die ondernemingen al dan niet in het oog moeten houden (paragraaf 4). Ten slotte bespreken wij de mogelijkheid om een verplichting tot responsible cor- porate citizenship voor bestuurders en commissarissen te introduceren (paragraaf 5).