De stem van juridisch Nijmegen

Actioma is sinds 1979 het officiƫle faculteitsblad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het verschijnt ieder kwartaal in een oplage van 2800 stuks en is daarmee het grootste juridische faculteitsblad van Nederland. Alle Nijmeegse rechtenstudenten en faculteitsmedewerkers ontvangen driemaandelijks kosteloos een exemplaar.

Actioma biedt een podium aan eenieder met passie voor de rechtsgeleerdheid. Van propedeuse- tot masterstudent, van promovendus tot hoogleraar en van academicus tot praktijkjurist. Artikelen van velerlei snit zijn gedurende het hele jaar welkom op info [at] actioma.eu. Adverteren in het blad is mogelijk door te mailen naar voormeld adres.

Bestuur en redactie
- Rowin Jansen (voorzitter en hoofdredacteur)
- Sjoerd Bakker (penningmeester)
- Maxime Cornelissen (secretaris)

In samenwerking met
- Just Bam (vormgever)
- GLD Grafimedia, Arnhem (drukker)

Contactgegevens
Stichting Nijmeegs Juridisch Faculteitsblad
Montessorilaan 10
6525 HR Nijmegen
info [at] actioma.eu
ISSN: 1380-7129

Raad van Toezicht
- Ine van den Heuvel (faculteitsdirecteur)
- Steven Bartels
- Emily van den Brink
- Anna Cleuters
- Irene Theunisse
- Hilde Cornelese